Information om returhantering i enlighet med förordningen om producentansvar för bilar SFS 2023:132.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att returnera ditt fordon har smart ett rikstäckande nätverk av erkända returställen. Genom att returnera ditt fordon i vårt returnätverk säkerställer du att ditt fordon avfallshanteras lagenligt.

Observera att du enligt lag är skyldig att överlämna ditt uttjänta fordon uteslutande till ett erkänt mottagningsställe, ett erkänt returställe eller en erkänd bildemontering.

Som ägare kan du återlämna ditt fordon kostnadsfritt i vårt returnätverk enligt följande villkor:

• Det rör sig om ett fordon i klass M1 (fordon för persontransport med högst åtta sittplatser utöver förarsätet)
• Alla väsentliga komponenter som drivning (motor, växellåda etc.), chassi, kaross, katalysator eller elektroniska styrenheter finns i fordonet.
• Det finns inget avfall i fordonet.
• Fordonet är eller var registrerat i ett land inom Europeiska unionen i minst en månad före urdrifttagningen.
• Registreringshandlingarna överlämnas med fordonet.

När du har överlämnat det uttjänta fordonet och registreringshandlingarna till någon av våra samarbetspartners får du ett återvinningsintyg som bekräftar att fordonet avfallshanteras enligt lag och återvinns på föreskrivet sätt. I regel behöver du detta intyg för att sedan slutgiltigt ta ditt fordon ur drift hos din registreringsmyndighet.

Om du vill återlämna ditt uttjänta smartfordon ska du kontakta vår returnätsoperatör Bilretur, se länk nedan.

Enligt förordningen om producentansvar för bilar är vi som tillverkare skyldiga att årligen redovisa uppgifter om i vilken utsträckning de kvantitativa målen för återvinning av uttjänta fordon (återvinningskvoter) har uppnåtts. Detaljer kring återvinningskvoterna för uttjänta fordon i Sverige hittar du på Mobility Swedens hemsida, se länk nedan.

Det är viktigt att ditt smartfordron lämnas in för återvinning så att fordonet kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs att inga oönskade ämnen sprids i naturen, du förhindrar nedskräpning och det sparar på jordens resurser.

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användning av webbplatsen och underlätta vårt marknadsföringsarbete. Juridisk information om integritetspolicy Integritetspolicy Rättsliga anmärkningar