Integritetspolicy

privacy statement

Integritetspolicy för smart Europe GmbH

Vi vet hur viktiga dina personuppgifter är för dig och gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter säkra. På denna sida hittar du en översikt över vår integritetspolicy där vi på ett koncist och tydligt sätt som är lätt att förstå förklarar hur smart Europe hanterar dina personuppgifter. Hela integritetspolicyn för smart Europe finns nedan.

I. Allmän information

Den part som är ansvarig inom ramarna för dataskyddsförordningen (GDPR) är:

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

e-post eu.corporateoffice@smart.com

Dataskyddsombud:

smart Europe GmbH

Data Protection Officer

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

e-posteu.dataprotection@smart.com

Omfattning för denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller vår webbplats och våra sociala mediekonton, appen Hello smart samt de IoV-tjänster (Internet of Vehicle) och andra tjänster som smart Europe erbjuder.

Specifika produkter och tjänster kan lyda under separata integritetspolicyer.

Vilken information samlar vi in från dig och ditt fordon, och i vilket syfte bearbetar vi den?

Vi kan samla in följande typ av information som kan vara relaterad till dig eller din användning av våra produkter och tjänster, i enlighet med legalitetsprinciper, rättfärdighet och nödvändighet:

 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post.
 • Tekniska data, t.ex. VIN-nummer, modell, underhållshistorik, användningsstatistik.
 • Körningsanalysdata, t.ex. position, hastighet, billäge, varningar, statuskoder, batteristatus, sökhistorik.
 • Avtalsdata, t.ex. köpuppgifter, serviceinformation, smart ID, preferenser.
 • Andra data, t.ex. kreditinformation, bankuppgifter, historik för bokade tider.

Vissa av våra funktioner kräver eller efterfrågar enhetsbehörighet. Vi använder popup-fönster i systemet eller applikationen för att be dig auktorisera. Du kan alltid välja att ändra relevanta behörigheter när som helst i inställningarna på din enhet.

Vi bearbetar dina uppgifter i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, särskilt följande:

Vi använder insamlade personuppgifter när du besöker våra webbapplikationer för att de ska fungera så smidigt som möjligt för dig samt för att skydda våra IT-system från attacker och andra olagliga aktiviteter.

Vi använder yrkesmässig information eller information relaterad till din anställning när du söker ett jobb på vår jobbportal, för att ta emot och bearbeta ansökningar.

För att kunna uppfylla avtalet samt för kundadministration och, vid behov, för att utföra och avräkna eventuella affärstransaktioner, använder vi data endast i den utsträckning det krävs för syftet i fråga.

Vi och, i tillämpliga fall, utvalda tredje parter använder dina data i andra syften (t.ex. för att visa personligt innehåll eller personlig reklam baserat på ditt användningsbeteende).

Vi och, i tillämpliga fall, utvalda tredje parter använder dina data i utbildningssyften (t.ex. registrering för utbildning på plats eller live-utbildning online).

Dessutom använder vi personuppgifter i den utsträckning vi är juridiskt skyldiga att göra detta.

 • Vi använder tekniska data och körningsanalysdata för att optimera fordonets funktioner, tillhandahålla vägassistans, informera dig om nödvändigt underhåll och tillhandahålla säkerhetstjänster.
 • När du köper produkter eller digitala tjänster eller utnyttjar eftermarknadstjänster
 • Vi använder dina uppgifter om du bokar en provkörning eller en verkstadstid hos en av smarts försäljningspartner nära dig via vår webbplats.

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi delar dina uppgifter, om detta är nödvändigt, inom "smarts ekosystem", med vår finansiella tjänstepartner (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Tyskland), vår leasingtjänstepartner (ALD Automotive Group, 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot, CS 90111, 92508 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrike) eller andra externa leverantörer av finansiella tjänster som du har ingått ett avtal med.

Vi delar endast dina personuppgifter i de syften och den omfattning som krävs. Om du exempelvis köper produkter eller digitala tjänster eller utnyttjar eftermarknadstjänster kan vi behöva dela dina kunduppgifter med respektive företag i smarts ekosystem.

"smarts ekosystem" omfattar smart Europe GmbH, lokala smart-filialer (enheter), smart-agenter och smarts auktoriserade servicepartner samt andra partner som är inblandade i smarts dagliga verksamhet.

smart-filialer (enheter) är:

smart Europe GmbH, Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

smart Austria Automotive GmbH, Am Belvedere 10, 1100 Wien, Österrike

smart Schweiz GmbH, Richtistrasse 2-6 7, 8304 Wallisellen, Schweiz

smart Belgium Srl, Avenue du Péage 68, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgien

smart Automobile France SAS, 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrike

smart Italia S.r.l., Via di Quarto Peperino, 2200188 Roma, Italien

smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederländerna

smart Portugal Unipessoal Lda., Rua Gottlieb Wilhelm Daimler, 2710-037 Sintra, Portugal

smart España A.E., S.L., avenida de Bruselas 30, Alcobendas, Madrid 28108, Spanien

smart UK Automotive Ltd., The Pinnacle, Midsummer Boulevard, Milton Keynes, MK9 1BP, Storbritannien

Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Tyskland

smart-agenter och smarts auktoriserade servicepartner samt andra partner:

Dina data delas inte automatiskt med smart-agenter och smarts auktoriserade servicepartner. Data delas endast om detta krävs för att uppfylla ett avtal med dig, om delningen faller under berättigat intresse eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke, t.ex. vid en provkörning, bokad tid för fordonsservice, reparation eller konsultation, telefonrådgivning, fordonsöverlämning eller inbyte.

Om vi delar dina data med utgångspunkt i ditt samtycke kan du när som helst hitta en översikt över de smart-agenter och smarts auktoriserade servicepartner som ditt samtycke gäller på självbetjäningsportalen på ditt smart-konto.

Där har du även möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke.

Dataöverföring till tredje land

Vi kan överföra dina data till mottagare i ett tredje land utanför EU och EES. Vi gör endast detta om en lämplig skyddsnivå för personuppgifter säkerställs av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen eller om andra lämplig skyddsåtgärder finns på plats, som EU:s standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler.

Alla dataöverföringar, inklusive överföringar inom EU och EES, krypteras.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för de syften som anges i denna integritetspolicy, speciellt uppfyllandet av våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Vi kan även spara dina personuppgifter i andra syften om eller så länge som lagen tillåter att vi sparar dem i specifika syften.

Om du väljer att avsluta ditt konto raderar vi alla data vi har sparat om dig. Om det inte är nödvändigt eller möjligt att helt radera dina data av juridiska skäl blockeras relevanta data för vidare bearbetning. Vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara order- och betalningsuppgifter i samband med köp för skatterevisioner och finansiella revisioner i upp till tio år. Därefter kan vi radera dessa data.

Vilka är de juridiska grunderna för databearbetning?

Vi bearbetar bara dina personuppgifter om det finns en juridisk grund för detta. I de flesta fall lutar vi oss mot följande juridiska grunder för databearbetning:

 • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifter med utgångspunkt i ditt samtycke är artikel 6 (1) a i GDPR.
 • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifter som krävs för att slutföra eller uppfylla ett avtal som har ingåtts i dina intressen är artikel 6 (1) b i GDPR. Detta gäller även processer innan avtalet ingås.
 • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett juridiskt krav som rör smart är artikel 6 (1) c i GDPR.
 • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifter som krävs för att realisera ett berättigat intresse för smart, utom där sådana överväganden åsidosätts av behovet att skydda dina intressen eller grundläggande rättigheter, är artikel 6 (1) f i GDPR.

Vilka rättigheter har du som registrerad person?

Som registrerad person har du rätt att komma åt (artikel 15, GDPR), rätta (artikel 16, GDPR), radera (artikel 17, GDPR), begränsa bearbetningen av (artikel 18, GDPR) och flytta (artikel 20, GDPR) dina data. Mer information om detta och hur du kan utöva dina rättigheter finns i slutet av denna policy, under "SÅ UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON".

Hur kontaktar du oss?

Du kontaktar oss enkelt genom att ringa vår kundservice

AT +43 1 2536442

BE +32 2 5889656

FR +33 1 84883613

DE +49 711 5507 7020

IT +39 06 94503682

NL +31 30 8081521

PT +351 210 201 582

ES +34 91 9491521

CH +41 43 5081946

eller skicka ett e-postmeddelande till:

hallo@support.smart.com (tyska)

hello@support.smart.com (engelska)

ciao@support.smart.com (italienska)

bonjour@support.smart.com (franska)

hola@support.smart.com (spanska)

hoi@support.smart.com (nederländska)

ola@support.smart.com (portugisiska)

Du kan kontakta vårt integritetsteam via e-post på: eu.dataprotection@smart.com.

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

II. SÅ SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

1. NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS

Serverns loggfiler

När du besöker våra webbplatser samlar vi automatiskt in vad som kallas serverns loggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss, och sparar dem. Dessa är följande:

 • IP-adress för enheten som används för att öppna online-erbjudandet.
 • Internetadressen för webbplatsen från vilken online-erbjudandet öppnades (kallas ursprungs- och referent-URL).
 • Namn på tjänsteleverantören genom vilken online-erbjudandet öppnas.
 • Namn på filerna eller informationen som öppnas.
 • Datum och tidpunkt samt varaktighet för hämtningen.
 • Mängden data som överförts.
 • Enhet (dator, mobil, annan), operativsystem och information om webbläsaren som använts, inklusive installerade tilläggskomponenter (t.ex. för Flash Player).
 • Http-statuskod (t.ex. "förfrågan lyckades" eller "den begärda filen hittades inte").

Uppgifterna ovan sparas i loggfilerna utan din fullständiga IP-adress, så att inga slutsatser kan dras om din IP-adress.

Dessa data sammanfogas inte med andra datakällor.

Insamling av dessa data baseras på artikel 6, paragraf 1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse i att vår webbplats presenteras och optimeras på ett sätt som är fritt från tekniska fel. I detta syfte måste serverns loggfiler samlas in.

1.1 Cookies

Cookies kan användas när du besöker våra webbapplikationer. Tekniskt sett är dessa så kallade HTML-cookies och påminner om programverktyg som webb-/DOM-lagring eller lokala delade objekt (så kallade "flash-cookies"), som vi gemensamt kallar cookies.

 • Cookies är små filer som lagras på din dator, laptop eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies gör det exempelvis möjligt att fastställa om en anslutning redan har upprättats mellan enheten och webbplatsen, ta hänsyn till ditt föredragna språk eller andra inställningar, erbjuda vissa funktioner (t.ex. nätbutik, fordonskonfiguration) eller ta hänsyn till dina användarbaserade intressen. Cookies kan även innehålla personuppgifter.
 • Om cookies används när du besöker vår webbplats, och vilka cookies som används, beror på vilka områden och funktioner du använder på webbplatsen och om du samtycker till användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt system för hantering av samtycke.
 • Användningen av cookies beror även på inställningarna i webbläsaren du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera vissa typer av cookies automatiskt, men du kan normalt ändra dessa inställningar. Du kan när som helst radera lagrade cookies. Webb-/DOM-lagring och lokala delade objekt kan raderas separat. Mer information om hur detta fungerar i webbläsaren eller på enheten du använder finns i bruksanvisningen från respektive tillverkare.
 • Godkännandet, och avvisandet eller raderingen, av cookies är kopplat till enheten och respektive webbläsare. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du fatta olika beslut och göra olika inställningar.
 • Om du inte vill använda cookies eller raderar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser och individuella funktioner kan vara begränsade.
1.1.1. Vi använder följande typer av cookies:
a. Nödvändiga cookies

Dessa cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och våra tjänster tillhandahållas. Juridisk grund för användningen av dessa cookies är uppfyllande av avtal, om de används för att möjliggöra beställningsprocessen, eller vårt berättigade intresse i att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster.

b. Funktionscookies

Tack vare dessa cookies kan vi tillhandahålla avancerade funktioner och personliga anpassningar. De kan ställas in av oss eller av tredje part vars tjänster vi använder på vår webbplats. Juridisk grund för användningen av funktionscookies är ditt samtycke.

c. Prestandacookies

Vi använder dessa cookies med ditt föregående samtycke för att analysera och förbättra användningen av vår webbplats och våra tjänster.

d. Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används av våra reklampartner för att visa annonser baserat på dina intressen och ditt användningsbeteende. De lagrar inte direkt några personuppgifter, men baseras på unik identifiering av din webbläsare och enhet. Vi använder bara sådana cookies med ditt föregående samtycke.

Mer information om vilka cookies vi använder, syftet med och lagring av cookies finns i avsnittet "Cookies" längst ner på sidan. Där kan du när som helst ändra dina cookies-inställningar.

2. NÄR DU ANVÄNDER VÅRA SOCIALA MEDIEKANALER

Du kan använda sociala mediekanaler och meddelandetjänster som en användare för att reagera på, svara på och kommentera inlägg i sociala medier som delas av smart Europe. Dessutom kan du tagga eller nämna smart Europe-konton i olika sociala mediekanaler och meddelandetjänster. Du kan även använda sociala mediekanaler och meddelandetjänster för att kontakta smart Europe.

De driftansvariga för respektive socialt nätverk kan samla in information om ditt användningsbeteende via cookies och liknande teknik. När du använder sociala nätverk fastställs typen av, omfattningen av och syftet med databearbetningen främst av de driftansvariga för det sociala nätverket.

Information om bearbetningsaktiviteterna på plattformarna finns på följande länkar:

Facebook (Meta)

TikTok

LinkedIn

Twitter

Pinterest

3. NÄR DU REGISTRERAR ETT KONTO

När du registrerar dig som användare via våra webbtjänster skapar vi ett användarkonto med din e-postadress som identifierare (smart ID). Denna identifierar dig i smarts ekosystem. Ditt smart ID är grunden för din uppkopplade kundupplevelse och gör det möjligt för dig att: spara ditt fordon via vår anpassare online, boka en provkörning, köpa fordonet eller digitala tjänster, koppla dig till fordonet, köpa eftermarknadspaket, hantera verkstadstjänster och använda andra tjänster som tillhandahålls av smart.

3.1. Registrering för privatpersoner:

Du kan registrera ett konto via webbplatsen id.smart.com eller via instrumentpanelen på din smart-agents försäljningsställe. Vi skiljer på två olika registreringsnivåer.

Mjuk registrering används bara för att samla in information, t.ex. för att logga din anpassade bil via vår anpassare online, som erbjuder stöd online för konfiguration av den modell du vill ha.

Följande data samlas in: Titel, förnamn, efternamn, e-post

Fullständig registrering krävs för alla andra syften, t.ex. för att boka en provkörning eller för att köpa fordonet. Följande data samlas in, utöver de data som samlas in vid en mjuk registrering: Födelsedatum, gata, ort, region, postnummer, land, ID-typ och ID-nummer.

3.2. Företagsregistrering:

Konton för företagskunder, däribland vårt nätverk med smart-agenter, skapas via webbplatsen sed.smart.com för att ge åtkomst till systemen och nödvändig kundinformation. För företagskunder och vårt nätverk med smart-agenter skiljer vi på två olika registreringsnivåer. Den inledande registreringen är för att användaren ska få ett smart ID (e-postadress) dit de får e-postmeddelandet för bekräftelse.

Efter verifiering kan användaren gå vidare med registreringsprocessen för att koppla sig till respektive verkstad. Följande data samlas in: Titel, förnamn, mellannamn, efternamn, e-post, momsnummer, företagsnamn, skattekod.

Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är berättigat intresse och uppfyllande av avtal.

4. NÄR DU BOKAR EN PROVKÖRNING ELLER TID

När du bokar en provkörning samlar vi in ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum, din adress och ditt telefonnummer samt ditt körkort för att säkerställa att du har rätt att köra fordonet.

Vi använder dessa data i följande syften:

 • För att genomföra din bokning, t.ex. provkörning, inklusive upprätta avtal.
 • För att vidarebefordra information om bokad tid till önskad kontakt i smarts ekosystem.
 • För att kontakta dig för att hantera den bokade tiden.

Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är uppfyllande av avtal. Med ditt föregående samtycke kan vi även använda dessa data för att kontakta dig för undersökningar om kundnöjdhet, för riktad rådgivning baserat på tidigare aktiviteter eller i marknadsföringssyften.

5. NÄR DU KÖPER ETT FORDON ELLER ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Om du instruerar oss att registrera ditt fordon överför vi dina data, som namn, adress, smart ID, e-postadress, telefonnummer, VIN, fordonstyp, modell, EVB-nr., i godkännandesyfte till vår tjänsteleverantör i respektive land.

För att tillhandahålla fordonstjänster samlar vi in ditt namn, mobilnummer, din e-postadress, fordonstyp, VIN-nummer, konfigurerad fordonsmodell, registreringsort och information om tjänsteområde. Vi delar ditt VIN-nummer med vår tredjepartsleverantör för att aktivera dina digitala tjänster. Läs mer om detta i avsnitt III. 1.

Autentisering och registrering av fordonets SIM-kort.

När du köper en produkt eller tjänst och väljer att betala kontant samlar vi in faktureringsadress och registrerar föredragen betalningsmetod (t.ex. kreditkort/betalkort). Om du väljer finansiering och vill att smart ska hjälpa till med detta samlar smart in din faktureringsadress, ditt namn och ID och skickar detta till Deutsche Bank, som är vår föredragna finansieringspartner.

Om du väljer att leasa fordonet samlar smart in din faktureringsadress, ditt namn och ID och skickar detta till vår leasingpartner ALD.

Som en del av köpet kan din identitet behöva verifieras. I detta syfte använder vi en tredjepartsleverantör, Onfido Limited, 3 Finsbury Avenue, EC2M 2PA London, och vi omdirigerar dig till vår partners webbplats.

Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är uppfyllande av avtal.

6. NÄR DU KÖPER PRODUKTER FRÅN TREDJE PART (LADDBOX)

Som en del av betalningen av din beställning erbjuder vi även smart charge@home-tjänster för laddning i hemmet. Dessa består av alternativet att köpa maskinvara till en laddbox, en pelare och en installationstjänst. I detta syfte har vi en tredjepartsleverantör, ABB E-Mobility B.V., Heertjeslaan 6, 2629JG -- Delft/Nederländerna. Om du har köpt en smart charge@home-laddbox och installation skickar vi dina data till ABB. Vi skickar följande data: namn, adress, kontaktuppgifter, föredraget installationsdatum.

7. NÄR DU ANVÄNDER APPEN HELLO SMART

Med appen Hello smart kan du ansluta till fordonet och komma åt fjärrfunktioner och andra tjänster via mobilen. För att kunna tillhandahålla appen bearbetar vi dina personuppgifter i enlighet med respektive beskrivning av funktionerna eller tjänsterna du använder. Denna databearbetning krävs för att vi ska kunna tillhandahålla funktionerna i appen i enlighet med din användning (artikel 6, paragraf 1 b i GDPR), om inget annat anges för individuella funktioner eller tjänster i denna integritetspolicy.

7.1 App-inloggning

För att logga in i appen krävs ett smart-konto (information om kontoregistrering finns i avsnitt 3). Om du inte har ett smart-konto än kan du registrera dig via appen. I så fall skickas du automatiskt vidare till vår webbplats för att registrera ett smart-konto. Vi samlar in ditt förnamn, efternamn och din e-postadress samt landskod. Med dessa data genererar vi ditt personliga smart ID som är kopplat till ett individuellt unikt ID (UUID) hos smart. När ditt smart-konto har genererats kan du logga in i appen Hello smart. Du kan även radera ditt konto via appen Hello smart. Mer information finns i avsnitt IX. Avsluta ditt konto.

När du loggar in i appen uppmanas du även att godkänna aktiveringen av vissa cookies och liknande tekniker, som SDK:er, i syfte att förbättra din användarupplevelse, analysera din användning av tjänsterna och stötta våra marknadsföringsaktiviteter (se avsnitt 1.1 för mer information om hur vi använder cookies). Samtycket är frivilligt. Där kan du när som helst ändra dina integritetsinställningar.

7.2 App-behörigheter

När du öppnar appen första gången uppmanas du att godkänna aktivering av vissa funktioner eller åtkomst till viss information. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det via inställningarna på enheten. Om du inte aktiverar individuella funktioner kanske vissa tjänster i appen inte är tillgängliga.

7.2.1 Kamera Användningen av vissa funktioner (t.ex. fordonsaktivering och inloggning med QR-kod) kräver att appen kan komma åt kameran. Kamerafunktionen kan bara användas om du har aktiverat den i appen. Du kan senare aktivera eller inaktivera funktionen i enhetens inställningar när som helst. När funktionen är aktiverad bearbetar vi personuppgifter som du registrerar med kameran när respektive app-funktioner används. Denna databearbetning baseras på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6, paragraf 1 a i GDPR). Om du drar tillbaka samtycket kommer appen inte åt kameran. Observera att vissa funktioner inte är tillgängliga om appen inte kommer åt kameran.

7.2.2 Plats* Användningen av vissa funktioner (t.ex. offentlig laddning med smart charge@street) kräver att appen kommer åt din plats och dina geografiska data. Din plats bearbetas bara om du har aktiverat den här funktionen i appen. Du kan senare aktivera eller inaktivera funktionen i enhetens inställningar när som helst. Denna databearbetning baseras på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6, paragraf 1 a i GDPR). Om du drar tillbaka samtycket kommer appen inte åt din plats. Observera att vissa funktioner inte är tillgängliga om appen inte kommer åt din plats.

7.2.3 Pushnotiser När du öppnar appen första gången uppmanas du att samtycka till att få pushnotiser. Pushnotiser kan omfatta meddelanden, ljud och ikoner. Med hjälp av pushnotiser kan vi informera dig om vissa funktioner eller tjänster när appen körs i bakgrunden (t.ex. när fordonet laddas). Du kan aktivera och inaktivera pushnotiser när som helst i enhetens inställningar. Om du har aktiverat pushnotiser sparar vi ett push-token på din enhet för att kunna skicka pushnotiser. Vi använder Google Firebase för att skicka pushnotiser. Detta är en tjänst från Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Det går inte att neka Google LLC i USA tillgång till informationen.. Denna databearbetning baseras på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6, paragraf 1 a i GDPR).

Om du drar tillbaka ditt samtycke raderar vi denna push-token och du får inga fler pushnotiser.

7.3 Fordonskoppling

För att aktivera vissa digitala tjänster och kunna kontrollera fordonet via appen måste du koppla fordonet till ditt smart-konto via appen. För att koppla fordonet till appen uppmanas du skanna QR-koden för fordonskoppling som visas på fordonets digitala huvudenhet (DHU). För parkoppling delas VIN-numret, din e-postadress och UUID. Appen samlar in ditt förnamn, efternamn och födelsedatum som du uppgav under registreringsprocessen. Fordonet identifieras automatiskt med hjälp av VIN-numret och UUID-numret.

För koppling och aktivering av digitala tjänster använder vi en tredjepartsleverantör för telematiktjänster.

Du kan använda frånkopplingsfunktionen för att ta bort fordonet från appen. Då kan du inte längre använda fjärrstyrningsfunktionerna i appen. Insamlade data raderas.

7.4 Delning av digital nyckel och appnyckel

Du kan skapa en digital nyckel som kan användas för att öppna, stänga och starta fordonet och dela den med andra. För att skapa en digital nyckel måste du aktivera en Bluetooth-anslutning. För att skapa nyckeln bearbetar vi VIN-numret, fordonets plats och grundläggande fordonsinformation (kod för fordonsserie och modell), ditt användarnamn och användar-ID samt kalibreringsvärden. När du använder den digitala nyckeln bearbetar vi även information om dörrstatus, låsstatus, användningsläge och motorstatus.

När du delar den digitala nyckeln bearbetar vi ytterligare information för att möjliggöra nyckeldelning och verifiera mottagarens auktorisering (inklusive e-postadress, app-ID, delnings-ID, användar-ID, användartyp, mobilmodell och operativsystem samt tid och varaktighet för delningen).

För att tillhandahålla digitala tjänster använder vi en tredjepartsleverantör för telematiktjänster.

7.5 Offentlig laddning

Vi erbjuder vår offentliga laddningstjänst smart charge@street för ditt fordon i samarbete med Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10179 Berlin ("DCS"). Laddningstjänsterna tillhandahålls av DCS. Användaren kommer åt webbplatsen för smart charge@street som hanteras av DCS via appen Hello smart. Här kan ett avtal för laddningstjänster fyllas i eller ett befintligt avtal hanteras. DCS är personuppgiftsansvarig och ansvarar för databearbetningen i detta sammanhang.

Via appen kan användarna visa laddstationer i närheten, förutsatt att de har godkänt platsåtkomst. Dessutom kan användarna se tillgänglighet, tillgänglig kabeltyp och pris. Användaren kan använda karttjänster från tredjepart (från Google Ireland eller Apple Inc.) för att navigera till en laddstation. I detta syfte behöver Google Maps eller Apple Maps tillgång till din plats. Observera att Google Ireland Limited bearbetar dina platsdata i tjänsten Google Maps och Apple Inc. i tjänsten Apple Maps under eget ansvar och att vi inte ansvarar för denna databearbetning. Se https://policies.google.com/privacy?hl=en för mer information om hur Google Maps bearbetar personuppgifter i karttjänsterna och https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html för mer information om hur Apple Maps bearbetar personuppgifter i karttjänsterna.

7.6 Laddbox

Om du köpte en smart charge@home-laddbox med anslutningsmöjlighet via vår partner ABB E-Mobility B.V., Heertjeslaan 6, 2629JG -- Delft, Nederländerna ("ABB") kan du koppla laddboxen till fordonet via Bluetooth i appen. När kopplingen lyckas kan du använda Bluetooth-funktionen Plug & Charge. För att upprätta anslutningen måste vi bearbeta fordonets VIN-nummer.

7.7 Andra apptjänster
 • Google Firebase-fjärrfunktion: Google Firebase-fjärrfunktion används för att lagra appkonfigurationer.

Denna information samlas in när appen initieras.

 • Google Firebase Crashlytics: Google Firebase Crashlytics används för stabilitet och felsökning av appen.

Kraschrapporter skickas till Google Firebase för fel- och kraschrapportering samt korrigering.

 • Kartor och läge: Detta är den officiella leverantören av kartorna i appen. Här visas fordonets aktuella position och allmänt delade intressepunkter ("POI").
 • Localize: Localize är en tredjepartstjänst som tillhandahåller trådlös översättning till appen.

Distribution av appen: Appen distribueras via Google Play Store och Apple App Store.

III. NÄR DU ANVÄNDER DIGITALA FORDONSBASERADE TJÄNSTER

Beroende på fordonsmodell och vilka funktioner och tjänster du faktiskt väljer samlar vi in och använder relevanta personuppgifter för att tillhandahålla mer diversifierade digitala fordonsbaserade tjänster. All insamlad information sparas och bearbetas normalt inom EU, med undantag för tekniska data som krävs för analys och felidentifiering kopplad till fordonsprestanda. Denna information kan föras över utanför EU för support på nivå tre. Ingen personligt idenitiferbar information delas utanför EU.

Observera: När vi tillhandahåller följande digitala fordonsbaserade tjänster kan vi samla in fordonsinformation som laddningsinformation om fordonet, status för parkeringsbromsen, räckvidd, larmstatus, underhållsstatus, status för säkerhetsbälte, krockstatus, restid för fordonet, energiförbrukning. Observera att enbart fordonsinformationen inte kan användas för att identifiera dig och inte omfattas av termen personuppgifter. Vi behandlar endast fordonsinformation som personuppgifter när den används i kombination med annan information och kan användas för att identifiera dig. Vi bearbetar och skyddar fordonsinformation i enlighet med denna integritetspolicy. Maskinvaran och programvaran i nätverkssystemet samt data i systemet skyddas från skada, ändring och läckage till följd av misstag eller illvilliga åtgärder och systemet fungerar löpande på ett pålitligt och normalt sätt, och nätverkstjänsten avbryts inte.

Vissa av dessa funktioner och tjänster tillhandahålls av smart och de tjänsteleverantörer från tredje part som smart för dig samman med vid användning av fordonet. Utom där något annat uttryckligen anges i denna klausul och tillämpliga användarklausuler gäller denna klausul inte tjänsteleverantörer från tredje part som oberoende tillhandahåller produkter eller tjänster för dig. Vi rekommenderar att du läser integritetsklausuler eller regler för bearbetning av personuppgifter från tjänsteleverantörer från tredje part noga innan du använder dessa tjänster, så att du förstår hur de bearbetar och skyddar dina personuppgifter och hur du kan utöva relevanta rättigheter.

Du kan aktivera och inaktivera individuella tjänster och funktioner i integritetsinställningarna på fordonets DHU, utom funktioner som krävs av juridiska och säkerhetsmässiga orsaker.

Du kan även kontrollera vissa tjänster och funktioner via appen Hello smart. Mer information finns i bruksanvisningen, som du hittar i ditt fordon.

1. Autentisering och registrering av fordonets SIM-kort

De digitala fordonsbaserade tjänsterna som tillhandahålls av smart eller tredjepart kräver en anslutning till ett mobilnätverk.

När du aktiverar och använder digitala fordonsbaserade tjänster överförs dina data till vår tjänsteleverantör VODAFONE ENTERPRISE GERMANY GMBH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf. De samlar in ditt namn, din adress, VIN-numret och motornumret å smarts vägnar för att kunna tillhandahålla vår SIM-tjänst, anslutningstjänst och e-Call-tjänst. Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är uppfyllande av avtal.

Om ditt fordon har en trådlös nätverksanslutning kan data skickas mellan fordonet och annan utrustning. Den trådlösa nätverksanslutningen kan aktiveras via transmissionen och mottagningsenheten i fordonet, eller genom att mobilutrustning, som en smartmobil, ansluts.

2. Fordonets fjärrfunktioner

Med appen Hello smart kan du komma åt och kontrollera vissa fordonsfunktioner på distans via mobilen.

Du har tillgång till följande fjärrfunktioner i appen Hello smart:

 • Du kan låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan på fordonet på distans Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonsinformation: dörrstatus, dörrlåsstatus, användningsläge och billäge.
 • Du kan använda appen för att hitta fordonet genom att blinka med strålkastarna eller utlösa tutan Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonsinformation: fordonets hastighet, plats, riktning, användningsläge och billäge
 • Du kan använda klimatanläggningen för att hantera temperaturen i fordonet, däribland stolsvärme och rattvärme

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), klimatstatus: status på stolsvärme, status på sätesventilation, temperaturinställning i fordonet, högspänningsstatus, användningsläge och billäge

 • Du kan starta och stoppa laddningen av fordonets batteri på distans Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), laddningsstatus, återstående laddningstid, högspänningsstatus, laddningsström, laddningsspänning, starttid för laddning, användningsläge och billäge
 • Du kommer åt och kan visa statusinformation om fordonet på distans via appen

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), statusdata för fordonet (som körsträcka, batterispänning, status/position/låsstatus för dörrar och luckor, status/varning/position för rutor, status på fordonslarm, status för öppet soltak, motorstatus, nyckelstatus )

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen.

För att tillhandahålla fordonets fjärrfunktioner använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

Digitala tjänster med den digitala huvudenheten (DHU)

2.1. Online-navigation

Den här funktionen möjliggör ruttberäkning, kartuppdateringar, visning av laddstationer, parkeringsplatser och trafikinformation online. Du kan bara använda funktioner kopplade till navigationskartan om du aktiverar den här funktionen i integritetsinställningarna på DHU.

Insamlade data: Favoriter (inklusive namn, adress, latitud och longitud, telefon osv.), namn, latitud and longitud för destination, adress och telefonnummer för intressepunkt ("POI"), samtyckesuppgifter Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen. För att tillhandahålla online-navigationstjänster använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.2. App Store

Du kan ladda ned, uppdatera eller radera applikationer från tredjepart via App Store. App Store tillhandahålls av vår tredjeparts tjänsteleverantör Faurecia Clarion Electronics Europe, R. Soeiro Pereira Gomes Lote 1 3-Dto, 1600-196 Lissabon. Respektive appleverantör ansvarar för databearbetning i samband med installation och användning av apparna.

Data som samlas in för att tillhandahålla App Store: Användar-ID, nedladdningsuppgifter för applikation Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR

2.3. Röststyrning

Du kan använda röststyrning för att aktivera fordonsfunktioner med hjälp av röstassistenten. Du behöver bara säga ett kommando så hjälper systemet dig att utföra åtgärden. Tryck på Röståtkomst för att slå på/stänga av röståtkomst. När den här funktionen har aktiverats kan inbyggda applikationer, som multimedia/navigation/röstassistent, användas med hjälp av röstkommandon i läget för röstaktivering. Tryck på Scene Wake-up-free för att slå på/stänga av funktionen Scene Wake-up-free. När den här funktionen har aktiverats kan vissa funktioner, som multimedia/navigation, användas med hjälp av röstkommandon utan röstaktivering.

Insamlade data: Röstinmatningar, enhets-ID, longitud och latitud, koordinater, kontaktuppgifter från telefonboken Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. b) i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen.

För att tillhandahålla röststyrningsfunktioner använder vi en molnleverantör från tredje part (Cerence B.V., CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen, Nederländerna) som bearbetar avtalsdata.

2.4. Användarprofil

Du kan skapa individuella användarprofiler och spara föredragna inställningar, som kroppsinställningar, omgivningsljus, luftkonditionering, nyckellös upplåsning, inklusive ergonomiska inställningar (säten, speglar, head up-skärm). Din profil kopplas till ditt smart ID. När du loggar in på fordonet läses dina profilinställningar och ytterligare information som du har uppgett på ditt smart-konto (t.ex. profilbild, ditt namn och födelsedatum) in.

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), användar-ID, profilbild, användarens smeknamn, kontotyp, födelsedag, ergonomiska inställningar (t.ex. sätesinställning) och personliga inställningar (t.ex. omgivningsljus).

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. b) i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av funktionen "Onlinetjänst". Observera att du inte kan använda flera anslutningsfunktioner i fordonet, som fjärrkontroll och fjärrövervakning av fordonet via mobiltelefonen (appen Hello smart), eller digitala nycklar när den här funktionen har inaktiverats.

För att tillhandahålla personliga profilfunktioner använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.5. Väder

Om du aktiverar väderfunktionen visas väderinformation i det här gränssnittet baserat på din plats och region.

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), latitud och longitud, operatör, modell, enhets-ID,

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen.

För att tillhandahålla platsbaserad väderinformation använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.6. Energihantering

Energihanteringsfunktionen gör det möjligt att ställa in laddningsscheman och välja när fordonets batteri ska laddas på en laddpunkt. Dessutom kan användaren välja om fordonets luftkonditionering ska aktiveras och batteriet värmas upp vid önskad avresetid.

Insamlade data: Restid, laddningstid, förvärmning av luftkonditionering, förtemperatur på batteri, användar-ID, energiförbrukning, elförbrukning.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR För att tillhandahålla energihanteringstjänsterna använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.7. Online-musik

Med hjälp av funktionen Online-musik kan du visa QR-koden för tredjepartsappar med multimediatjänster (däribland Spotify och TuneIn). Du kan skanna QR-koden för att logga in eller ange ditt användarnamn och lösenord i gränssnittet för tjänsten. Detta upprättar en anslutning till tredjepartstjänsten som är installerad i fordonet. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Online-musik i integritetsinställningarna. Respektive leverantör ansvarar för bearbetning av data i samband med användning av multimediatjänster från tredjepart.

Insamlade data: Samtyckes- eller avvisandeuppgifter och information om musiksamlingen (senast uppspelad låt, bild, media-ID, sökuppgifter) sparas endast lokalt. Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen.

För att tillhandahålla funktionen Online-musik använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.8. 112 e-Call

"EU-nödanrop" är ett nödassistanssystem som regleras av Europeiska unionen och krävs enligt lag. När en nödsituation inträffar medan du kör, inklusive men inte begränsat till fysiskt obehag, säkerhetshot, olyckor eller en nödåtgärd i fordonet (som att en airbag utlöses) och du använder/aktiverar funktionen manuellt eller den utlöses automatiskt (som när en airbag utlöses i fordonet) överför e-Call-systemet data till centret för nödsamtalssystemet. Ett "EU-nödanrop" sker på ett enhetligt sätt via det europeiska nödnumret 112. Insamlade data: Utlösningsläge för nödanrop (automatiskt/manuellt), tidpunkt när anropet utlöstes, TCAM SIM-nummer (fordonets inbyggda SIM-nummer), fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonstyp (passagerarfordon eller lätt nyttofordon), fordonets energi-/effekttyp (bensin/diesel/CNG/LPG/el/vätgas), fordonets plats, körriktning, fordonshastighet, antal personer i fordonet, batteristatus, dörrstatus, fordonets krockstatus (plats för kollisionen, typ av kollision, acceleration vid kollision, airbagstatus, status på stöldskyddssystem osv.).

Data som bearbetas av fordonets e-Call-system skickas till relevant offentlig svarstjänst som utsetts av relevant offentlig säkerhetsmyndighet i landet (t.ex. lokal polis, sjukhus, räddningstjänst och din nödkontakt för räddningstjänster) som tar emot och behandlar nödsamtal till det europeiska nödnumret 112.

Data i systemets minne är inte tillgängliga utanför systemet förrän det inbyggda systemet utlöses. Det inbyggda e-Call-systemet kan inte spåras och spåras inte kontinuerligt under normala förhållanden. Data i det interna minnet i fordonets e-Call-system kan raderas automatiskt och löpande. Fordonets platsdata skrivs löpande över i systemets interna minne så att fordonets senaste platsdata, vilket krävs för normal drift av systemet, alltid bibehålls.

Aktivitetsdataloggar i fordonets e-Call-system sparas inte längre än den tidsperiod som krävs för att bearbeta ett nödsamtal.

Juridisk grund för databearbetningen är vår juridiska skyldighet i enlighet med artikel 6, paragraf 1 c i GDPR.

2.9. Privat e-Call

Istället för e-Call till 112 kan du aktivera en privat e-Call-tjänst i DHU-inställningarna. Om du har valt en privat e-Call-tjänst skickas nödsamtalet och relevanta data inte till en offentlig svarstjänst utan till en privat operatör (ARC Europe SA, Av. des Olympiades 2, 1140 Evere, Belgien). Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), antal passagerare, fordonstyp, fordonets riktning, fordonets plats, fordonshastighet, användningsläge och billäge. Leverantören av den privata e-Call-tjänsten kan även samla in ytterligare information för att tillhandahålla andra tjänster.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen.

För att tillhandahålla den privata e-Call-funktionen använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.10. Vägassistans (b-Call)

Nödanropstjänsten b-Call gör det möjligt för användaren att kontakta ett privat vägassistansföretag vid motorhaveri. Vägassistans tillhandahålls av ARC Europe SA, Av. des Olympiades 2, 1140 Evere, Belgien ("ARC"). Om användaren utlöser b-Call skickas alla relevanta data om fordonets skick samt dess plats till ARC och en röstanslutning upprättas.

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonets plats, registreringsnummer, mobilnummer, mobilens plats, namn på nödkontakt, telefonnummer till nödkontakt, felinformation (inklusive felkod och information om fellampor). Leverantören av b-Call kan även samla in ytterligare information för att tillhandahålla andra tjänster.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen. För att tillhandahålla nödanropsfunktionen b-Call använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.11. Fjärrfordonsdiagnostik

smart-fordon är utrustade med ett system för fjärrövervakning i realtid. Det används för att samla in och spara olika systemdata för fordonet, för att underlätta fjärrdiagnostik, identifiering av fel, förvarning inför underhåll, fel- och kvalitetsanalys samt säkerhetsövervakning för fordonet.

Insamlade data: VIN-nummer, positions- och rörelsedata (som tid, position, hastighet, riktning, pedal), underhållsdata för fordonet (datum för nästa service), miljöinformation (temperatur, luftföroreningar), information om e-motor, högspänningsbatteri och larm, platsdata för fordonet (data om longitud och latitud), status/position/låsstatus för dörrar och luckor samt andra funktioner.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. b) i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen. För att tillhandahålla fjärrsäkerhetsövervakning i realtid använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.12 Trådlösa programuppdateringar (OTA)

Programvaran i fordonet (infotainmentsystem, inbyggd ECU-programvara) kan uppdateras genom trådlösa uppdateringar för att installera nya funktioner, tillhandahålla systemuppdateringar eller åtgärda buggar och fel.

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonets maskinvaru- och programvaruversion, programvarupaket, information om fordons- och programvarukonfiguration, operativsystem, datum och tidpunkt för programuppgradering.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR För att tillhandahålla trådlösa uppdateringar använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata. För kundsupport: Om en trådlös installation mot förmodan avbryts kan b-Call utlösas, plats- och rörelsedata (möjligt): Geografiska data, fordonsstatus: före/efter misslyckad uppgradering.

För kontinuerlig förbättring av den trådlösa tjänsten: Fordonskonfiguration, programvarukonfiguration, t.ex. viktig information, publiceringsdatum

Om en trådlös installation mot förmodan avbryts efter att vägassistans har initierats delas följande data med supporttjänsten från tredjepart: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), plats- och rörelsedata: Geografiska data.

2.13. Onlinetjänst

Den här funktionen kräver insamling av nätverksdata för fordonet och aktiverar alla funktioner som kräver internetåtkomst.

Den är avstängd som standard. Med den här funktionen aktiverad kommer du åt fordonsrelaterade funktioner i "appen Hello smart", däribland fjärrfunktioner och digital nyckel.Juridisk grund för databearbetningen är fullgörande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. b) i GDPR och ditt samtycke baserat på artikel 6, paragraf 1 lit. a) i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke i integritetsinställningarna för fordonet genom att stänga av den här funktionen. Observera att du inte kan använda flera anslutningsfunktioner i fordonet, som fjärrkontroll och fjärrövervakning av fordonet via mobiltelefonen ("appen Hello smart"), eller digitala nycklar när den här funktionen har inaktiverats.

2.14. Stöldskyddssystem

Stöldskyddssystemet förhindrar att andra startar fordonet olagligt. Om stöldskyddssystemet är aktiverat övervakas fordonets status löpande. Larmet utlöses när en dörr/baklucka inte öppnas lagligt. Om fjärrstöldskyddssystemet aktiveras visas ett meddelande om att fordonet inte kan startas på informationsskärmen på förarsidan.

Insamlade data: Fordonsinformation, som status för öppen dörr, dörrlåsstatus, status för öppen ruta, status för öppen baklucka.

Fordonet har även ett spårningssystem, som kan spåra och lokalisera fordonet och aktivera stöldskyddssystemet på distans, för att hindra att fordonet startas.

Insamlade data: Fordonsidentifieringsnummer (VIN), tidpunkt för händelsen, kontaktnamn, telefonnummer för kontakt, fordonets plats före och efter händelsen, fordonsinformation (modell, färg, språkinställning) för att aktivera platstjänsterna för det stulna fordonet. När du aktiverar platstjänsterna för det stulna fordonet laddar fordonet löpande upp informationen ovan till vårt callcenter, för att tillhandahålla polisen eller användaren information om fordonets plats och på så sätt hjälpa till att lokalisera fordonet.

Juridisk grund för databearbetningen är uppfyllande av avtal i enlighet med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR För att tillhandahålla stöldskyddstjänsterna använder vi en tredjepartsleverantör av telematiktjänster som bearbetar avtalsdata.

2.15. Operationscenter för fordonssäkerhet (VSOC)

Vårt operationscenter för fordonssäkerhet (VSOC) skyddar ditt fordon mot potentiella och kommande cyberhot. Detta sker genom identifiering, övervakning och samordning av nödvändiga åtgärder som en reaktion på cybersäkerhetshändelser och -incidenter. Fordonssystemen övervakas kontinuerligt för att upptäcka onormal aktivitet och aktivitet som inte uppfyller kraven, vilket kan indikera potentiella cyberhot. Det primära syftet med denna övervakning är att säkerställa integriteten hos fordonets elektroniska komponenter samt att de fungerar som de ska, och därmed att skydda själva fordonet, dess förare och passagerare.

Insamlade data: Allmänna uppgifter, som VIN-nummer och rapporttid, nätverkstrafikdata som trafikstatistik och -information för enheten (t.ex. trafikdata som skickas och tas emot av Wi-Fi, data som skickas och tas emot av enheten), information om internetanslutning, som anslutningsdetaljer och lokala portar, Wi-Fi-information och -status, tillverkarinformation (t.ex. fordonsmodell och märke), systeminformation (systemversion och -typ) samt information om enhetens hårdvara, information om säkerhetskonfiguration, information om systemets driftstatus, information om användning av GPS, kamera och mikrofon, insamling av systemlogg, insamling av information om säkerhetskonfiguration.

Juridisk grund för insamlingen och bearbetningen ovan är vår juridiska skyldighet i enlighet med artikel 6, paragraf 1 c i GDPR.

2.16. Varning för förartrötthet och uppmärksamhet (DDAW)

"Varningssystemet för förartrötthet och uppmärksamhet" bedömer hur alert föraren är och varnar dem vid behov. DDAW-funktionen registrerar rörelser i förarens ansikte, som blinkningar, hur länge ögonen är slutna, blinkningsfrekvens osv. Data som samlas in av DDAW används endast för bearbetning av denna övervakning av ansiktsrörelser och skickas inte någonstans utan stannar kvar i fordonssystemet. Juridisk grund för databearbetningen är vår juridiska skyldighet i enlighet med artikel 6, paragraf 1 c i GDPR.

IV. NÄR DU KONTAKTAR OSS

När du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, telefon eller direktmeddelanden, i chatten eller via röstfunktionen på webbplatsen sparas de personuppgifter som skickas tillsammans med din förfrågan (t.ex. dina kontaktuppgifter och informationen du uppger). Vi använder bara dessa data för att bearbeta din förfrågan.

Juridisk grund för denna databearbetning är vårt berättigade intresse att bearbeta din förfrågan i enlighet med artikel 6 (1) f i GDPR eller artikel 6 (1) b i GDPR, om förfrågan handlar om slutförande eller uppfyllande av ett avtal. Data raderas när syftet med bearbetningen inte längre gäller, t.ex. när din förfrågan har åtgärdats.

V. KUNDTJÄNST OCH EFTERMARKNADSTJÄNSTER

När du kontaktar vår kundtjänst online erbjuder vi automatiserade chatt- och röstfunktioner som inte bearbetar några personuppgifter om du inte väljer att gå vidare och chatta live med en agent. Efter 90 dagar raderas din konversation med chatt- och röstfunktionerna.

För att erbjuda kundservice, inklusive i verifieringssyften samt för felsökning och åtgärdande av problem i enlighet med processen för kundtjänst och eftermarknadstjänster. Det är möjligt att tjänsteleverantörer från tredje part (center för kundtjänst eller återförsäljarengagemang och smarts auktoriserade servicepartner) även delar dessa data för att hjälpa kunden ytterligare. Dessa data används även för daglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till reparation och underhåll. Vi samlar in ditt namn, mobilnummer, fordonsidentifieringsnummer (VIN), registreringsnummer, modell, adress, ort och information om auktoriserad tjänsteleverantör/reparationsverkstad.

Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är uppfyllande av avtal.

VI. FÖR PERSONLIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SAMT MARKNADSFÖRING

De data vi samlar in kan användas i marknadsföringssyfte av smarts ekosystem baserat på ditt samtycke.

 • Vilka marknadsföringssyften har smarts ekosystem?

Vi vill informera dig om nya produkter, tjänster och specialerbjudanden från smarts ekosystem och deras tjänstepartner (finansiering och leasing) via e-post (t.ex. nyhetsbrev), telefon (inklusive direktmeddelanden), post eller pushnotiser, antingen från smart eller din föredragna lokala smart-agent som du har valt på självbetjäningsportalen. Vi vill även gärna att du deltar i våra kundundersökningar för att tala om för oss var vi kan förbättra våra tjänster och produkter.

 • Hur inhämtar vi ditt samtycke?

Vi inhämtar ditt samtycke antingen online eller på plats hos din lokala smart-agent eller auktoriserade servicepartner.

 • Hur verifierar vi din e-postadress?

Vi använder proceduren med dubbelt godkännande för att verifiera din e-postadress. När du har prenumererat på vårt nyhetsbrev får du ett e-postmeddelande från oss där du måste bekräfta ditt samtycke igen med ett enkelt musklick.

 • Hur kan du dra tillbaka ditt samtycke?

Du kan alltid ändra ditt samtycke till marknadsföring manuellt på självbetjäningsportalen, under "Inställningar" på ditt smart-konto, eller så kan du säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet manuellt. Du kan även ringa vårt servicecenter när som helst om du behöver hjälp.

 • Vilka data bearbetar vi för marknadsföring?

Innan vi inhämtar ditt samtycke informerar vi dig om vilken typ av data vi bearbetar och det specifika syftet för bearbetningen. För exempelvis nyhetsbrev via e-post, utlottningar eller evenemang använder vi din e-postadress. Vi kan använda information om dina intressen eller hobbyer (om du har uppgett sådan information), hur du använder webbplatsen, vilka meddelanden du öppnar, vilka områden du klickar på, din köphistorik, din betalningsmetod, hur du interagerar med smart och din säljkanal (online eller den lokala återförsäljaren) för att tillhandahålla specialerbjudanden som har anpassats efter dina intressen.

 • Vilka delar vi dina data med?

Vi delar bara dina data med företag i smarts ekosystem som du har valt i en av följande situationer: provkörning, bokad tid på plats, fordonsöverlämning, inbyte osv. Du hittar en översikt över de smart-agenter och smarts auktoriserade servicepartner som ditt samtycke gäller på självbetjäningsportalen.

 • När raderar vi dina data?

Dina data raderas efter att du har begärt detta via ditt konto, när du säger upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev via e-post eller när du skickar en begäran om radering till vårt servicecenter. Vi raderar automatiskt data om du inte har interagerat med oss under en viss tidsperiod.

VII. FÖR FÖRBÄTTRING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

För att förbättra och optimera våra produkter och tjänster samt för att hjälpa dig att felsöka och analysera problem du kan stöta på när du använder produkter eller tjänster via olika kanaler, samlar vi in och sparar information om problemåterkoppling och olika driftloggar (inklusive kraschinformation, enhetsinformation och felloggar). När du tillhandahåller återkoppling och kommentarer om produkter samlar vi dessutom in och sparar dessa för att erbjuda en bättre serviceupplevelse.

Den juridiska grunden för bearbetning av dina data är berättigat intresse.

VIII. SÅ UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON

Du har följande rättigheter i samband med bearbetningen av dina personuppgifter:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att informeras om vilka data vi samlar in från eller om dig, i vilket syfte vi bearbetar dina data och vilka vi överför dina data till. Du kan kontakta oss via eu.dataprotection@smart.com och utöva din rätt till åtkomst.

Rätt till rättelse

Du kan använda följande metoder i appen Hello smart för att ändra eller modifiera dina personuppgifter: Klicka på "Mina" -- "Inställningar" -- "Personuppgifter". Du kan uppdatera din avatar, ändra ditt smeknamn, din underskrift, ditt kön, din födelsedag, området för användning (köp) av bil, hobbyer, mobilnummer och ändra eller lägga till leveransadress. Du kan alltid kontakta oss via eu.dataprotection@smart.com..

Rätt till radering

Om du vill radera alla dina data kan du besöka självbetjäningsportalen och radera ditt konto. Du kan även kontakta vårt servicecenter (se kontaktuppgifter ovan). När du skickar en förfrågan raderas alla data, utom de data vi har juridisk skyldighet att spara. Du informeras om raderingsprocessen. För ytterligare information är vi skyldiga att radera dina personuppgifter utan dröjsmål när ett av följande villkor uppfylls:

 • Dina personuppgifter krävs inte längre för det syfte i vilket vi samlade in eller bearbetade dem.
 • Du drar tillbaka ditt samtycke och det finns inga juridiska grunder för bearbetning av data.
 • Du registrerar en invändning (se nedan) mot databearbetningen.
 • Dina personuppgifter har bearbetats olagligt.
 • Raderingen av dina personuppgifter krävs för att uppfylla ett krav enligt EU-lag eller lagen i medlemsstaterna.
Rätt till begränsning

Om du vill begränsa dina data kan du kontakta smart EU eller din lokala smart-agent. Du kan även begränsa dina data via integritetsinställningarna på självbetjäningsportalen. Du har rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina data när ett av följande villkor uppfylls:

 • Du ifrågasätter personuppgifternas korrekthet.
 • Databearbetningen är olaglig, men du samtycker inte till att personuppgifterna raderas utan begär istället att användningen av dem begränsas.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna i bearbetningssyftena, men du behöver uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
 • Du har motsatt dig bearbetningen (se nedan) och det är ännu inte klarlagt om vårt berättigade intresse kvarstår.
Rätt till dataportabilitet

Om du vill få de personuppgifter du har uppgett i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format kan du kontakta smart EU eller din lokala smart-agent. Du kan även begära att dina uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi ingriper förutsatt att:

 • bearbetningen baseras på samtycke som har beviljats i enlighet med artikel 6 (1) a i GDPR eller artikel 9 (2) a i GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6 (1) b i GDPR och
 • bearbetningen utförs med hjälp av automatiserade metoder.

När du utövar denna rättighet kan du begära att personuppgifter kopplade till dig överförs direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt möjligt och inte kränker någon annan persons friheter eller rättigheter. Rätten till dataportabilitet gäller inte bearbetning av personuppgifter som krävs för att slutföra en åtgärd som utförs i allmänhetens intresse eller myndighetsutövning som har anförtrotts personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Om du vill invända mot bearbetningen av dina personuppgifter kan du kontakta smart EU eller din lokala smart-agent.

Invändningar godkänns förutsatt att de inte baseras på något av följande:

 • Vår bearbetning av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna utföra en åtgärd som ligger i allmänhetens intresse eller för myndighetsutövning som har delegerats till oss.
 • Bearbetningen krävs för att skydda vårt berättigade intresse eller en tredjeparts berättigade intresse, i den utsträckning dina intressen och grundläggande rättigheter inte kräver att skyddet av dina personuppgifter kvarstår. Rätten att göra invändningar gäller även profilering baserad på dessa processer. Om personuppgifterna kopplade till dig bearbetas i direktmarknadsföringssyften har du rätt att motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter i dessa syften. Detta gäller även profilering i den utsträckning detta är kopplat till sådan direktmarknadsföring.

Du har även rätt att, på grunder som uppstår ur just din privata situation, motsätta dig vår bearbetning av dina personuppgifter i vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiska syften, förutsatt att sådan bearbetning inte är nödvändig för att utföra en åtgärd som är i allmänhetens intresse.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan. Bearbetning av dina data som inträffade innan du drog tillbaka ditt samtycke påverkas inte.

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan kan du kontakta oss via e-post på eu.dataprotection@smart.com När din förfrågan mottas börjar vi med att verifiera din identitet och kan be dig tillhandahålla nödvändig information för autentisering.

Auktoriseringar av mobil enhet

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka din auktorisering att bearbeta dina personuppgifter. Du kan ändra den via din maskinvaruenhet eller permanent återkalla alla dina auktoriseringar av framtida insamling av dina personuppgifter genom att radera ditt konto.

Rätt att klaga

Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot lagkrav har du rätt att registrera ett klagomål hos kompetent tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter (artikel 77 i GDPR).

Ansvarig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter är:

Dataskyddsombudsmannen i Baden-Württemberg

Adress: Lautenschlagerstraße 20, D- 70173 Stuttgart

Postadress: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Telefon: +49 711/61 55 41-0

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

IX. Avsluta ditt konto

Du kan när som helst avsluta ditt smart-konto. Du kan göra detta online genom att gå till "Mina" -- "Inställningar" -- "Radera konto" på sidan för ditt smart-konto eller ringa vår kundtjänst som kan hjälpa dig. När du har raderat ditt smart-konto kan du inte logga in och använda alla användarprodukter och tjänster. Vi raderar all information om ditt konto (inklusive relaterad information associerad med tredjeparter), om inget annat fastställs i lagen. Du bör därmed vara försiktig när du går vidare.

X. Dataöverföring till mottagare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

När tjänsteleverantörer används och data skickas till tredje part kan personuppgifter överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen ("EU"), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och bearbetas där, särskilt i USA och Indien.  Vi måste till exempel dela data med tillverkaren smart Automobile Co. Ltd, No. 859, Binhai 4th Rd, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Zhejiang ProFINce, P. R. Kina, inklusive, i tillämpliga fall, tillverkarens tjänsteleverantörer, när så krävs för att behandla produktansvar och garantianspråk.

I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, en lämplig skyddsnivå för personuppgifter (kallas "lämplighet"), i enlighet med EU-standarder. Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Vi kommer överens med mottagare i andra länder om användningen av EU:s standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra tillämpliga åtgärder för att skapa en "lämplig skyddsnivå" i enlighet med regelkrav. Om du vill ha mer information kan du kontakta oss på: eu.dataprotection@smart.com.

XI. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

För att tillhandahålla bättre tjänster kan vi då och då ändra och modifiera denna integritetspolicy i enlighet med uppdateringar av produkter och tjänster samt relevanta lagkrav och förordningar. Därför rekommenderar vi att du läser denna integritetspolicy med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad: November 2023

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användning av webbplatsen och underlätta vårt marknadsföringsarbete. Juridisk information om integritetspolicy Integritetspolicy Rättsliga anmärkningar